CONSULTANTA IN ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU IMM

Elaborarea planurilor de afaceri: pentru orice tip de finantare

 • Fonduri IMM / PNDR – activitati agricole si neagricole
 • POR, POCU, Fondurile Norvegiene si Elvetiene, Programul Dunarea, Horizon 2020
 • analiza pietei, analiza de risc, analiza SWOT, matricea concurentei
 • elaborarea previziunilor financiare
 • intocmirea documentatiei / verificarea și evaluarea

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANTARE

 • negociere cu furnizori
 • import de utilaje cu indeplinirea formalitatilor vamale
 • intocmirea dosarelor de achizitii
 • intocmirea documentatiei pentru rambursare

ANALIZE ECONOMICE SI ANALIZE DE MANAGEMENT

 • analize de tip think-tank
 • analize a activitatii companiilor din prisma costurilor
 • analize de imagine si de oportunitati

CONSULTANTA SI SERVICII PENTRU AFACERI

 • negociere comerciala
 • identificare de furnizori si solutii
 • servicii de publicitate digitala si suport