CONSULTANȚĂ ÎN ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE PENRU IMM

Elaborarea planurilor de afaceri: pentru orice tip de finanțare

 • Startup Nation / Microindustrializare / Comerț-Servicii / Meșteșuguri

 • POR, POCU, Fondurile Norvegiene și Elvețiene, Programul Dunărea, Horizon 2020

 • analiza pieței, analiza de risc, analiza SWOT, matricea concurenței

 • elaborarea previziunilor financiare

 • întocmirea documentației / verificarea și evaluarea

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚATE

 • negociere cu furnizori

 • import de utilaje cu îndeplinirea formalităților vamale

 • întocmirea dosarelor de achiziții

 • întocmirea documentației pentru rambursare

ANALIZE ECONOMICE ȘI ANALIZE DE MANAGEMENT

 • analize de tip think-tank

 • analize a activității companiilor din prisma costurilor

 • analize de imagine și de oportunități

CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII PENTRU AFACERI

 • negociere comercială

 • identificare de furnizori și soluții

 • servicii de publicitate digitală, suport, online sales

3M SOLUTIONS

 • Mesaj WhatsApp
 • Facebook
 • Mesaj Facebook

©2020 3M Solutions&Investments S.R.L. Toate drepturile rezervate.